12. februari 2019
Opvoeden (b)lijkt een hele opgave. Als opvoeders kun je alle kanten op. Er staan al vanaf moment één ontwikkelingstaken en opgaven voor het kind klaar, waar je als ouder een belangrijke rol in speelt. De reactie vanuit de omgeving is van groot belang of het kind voelt dat het er mag zijn. Zo zal het verschillende fases doorgaan tot het kind volgroeit is tot een volwassen autonoom en zelfverzekerd persoon, althans dat is waar je taak als ouders ligt. Lees meer...

12. februari 2019
Geweldloze communicatie is een eerste, belangrijke stap naar een andere manier van communiceren en een wereld met meer liefde en begrip. Geweldloosheid betekent het positieve dat in ons zit naar boven brengen, je laten leiden door liefde, respect, begrip, waardering, mededogen en zorg voor de ander. Geweldloos communiceren doe je vanuit je hart. Er bestaan vier elementen die je eerlijk uit en waarnaar je luistert met empathie in de communicatie van de ander naar jou toe. Lees meer...