Voor wie?

Voor alle kinderen vanaf circa 8 jaar.

Kinderen...

 

 • met een negatief zelfbeeld;
 • die gepest worden of zelf pesten;
 • met minder sterke sociale vaardigheden;
 • die moeite hebben om bepaalde emoties onder controle te houden;
 • met faalangst of andere angsten;
 • die slecht slapen; 
 • met concentratieproblemen of andere leerproblemen;
 • met gedragsproblemen;
 • die erg in het hoofd zitten;
 • die (over)gevoelig zijn;
 • met een fixed mindset;
 • die erg verlegen zijn;
 • in periode van rouw of verdriet (door verlies ouder(s) of door scheiding ouders);

 

...kunnen behoefte hebben aan een kindercoach.


Wat ik voor ouders wil betekenen

Graag wil ik een "tijdelijke" veilige haven zijn, waar kinderen en hun ouders even aan kunnen leggen. Waar we in rust en met volledige aandacht in het hier en nu kunnen zijn. Er is tijd om even op adem te komen en stil te staan.

In de drukte van alle dag razen we maar door. Afspraak hier, logeren daar, uitstapje naar, sporten op en ga zo maar door. Ergens tussendoor wordt er ook nog gewerkt en naar school gegaan. Daarbij heb je dan nog je eigen gezin wat alle aandacht verdiend. En vooral dit laatste is wat ik graag met elkaar oppakken wil, aandacht voor het gezin door er in alle RUST bij stil te staan.

 

Onze woonkamer is bewust ook mijn coachruimte. Voor ieder een vertrouwde omgeving en plek om te zijn. Hiermee hoop ik te bereiken dat kinderen en hun ouders zich op hun gemak voelen, rust ervaren en zich open durven stellen voor de coaching.

Ik wil jullie graag meenemen in het (her)ontdekken van eigen krachten & kwaliteiten en door middel van vraagstelling en/ of spel laten komen tot nieuwe inzichten.

 

Door een extra steuntje in de rug te bieden, met volledige aandacht te luisteren, persoonlijke aandacht te geven, eerlijk en oprecht mee te kijken en passende interventies in te zetten, hoop ik te bereiken dat jullie uiteindelijk weer vol energie en zelfvertrouwen vanuit de haven verder kunnen varen.