Werkwijze & Tarieven

Werkwijze

Als Kindercoach werk ik oplossingsgericht. Samen met je zoon of dochter ga ik opzoek naar passende oplossingen bij de veranderwens. Ik spreek niet graag over een “probleem”, maar zie het als een “verandering” die nodig is om weer zelfstandig verder te kunnen. We gaan opzoek naar eigen in te zetten (soms vergeten) hulpbronnen, zodat je kind vervolgens weer vol energie en zelfvertrouwen de uitdagingen van het leven aan durft te gaan.

 

De coaching bestaat in principe uit 5/ 6 bijeenkomsten van 1 uur. Door contact op te nemen per telefoon of mail kun je je kind aanmelden voor de Kindercoaching. Vervolgens krijg je per mail een intakeformulier toegestuurd. Dit intakeformulier dient ingevuld te worden voordat het intakegesprek plaatsvindt. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met elkaar, bespreken we het ingevulde formulier en nemen we samen een besluit of de coaching passend zal zijn. Als we ervoor gaan, ondertekenen we een coachovereenkomst en maken we een vervolgafspraak voor een volgende sessie.

 

Het intakegesprek kan gevoerd worden met ouder(s) en kind samen of als dit beter past alleen met ouder(s).

Ook bekijken we samen of de sessies alleen met het kind gevoerd zullen gaan worden of dat het wenselijk is dit ook met ouder(s) erbij te doen. Dit zal afhankelijk zijn van de veranderwens van het kind en dus ook per aanmelding verschillen.

 

Evaluatie zal tussentijds na ieder consult mondeling plaatsvinden. Aan het eind van het traject zal een gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en het kind plaatsvinden, waarin we het traject met elkaar evalueren en gezamenlijk afsluiten.

Tarieven

Vrijblijvend kennismakingsgesprek €0,-

Intakegesprek €50,-

Coachingsessie €65,-